Lene Hovi jobber med utvikling av Popkult som er Drammensbibliotekets tilbud til ungdom og unge voksne. Her i samtale med Grethe Rojahn

Musikkens Venner Drammen deltok

Norsk kulturråd la sin Landskonferanse for 2011 til Union Scene i Drammen. " Et sted for kultur " og samlet i overkant av 180 deltagere.

Konferansen omfattet tema knyttet til stedsutvikling, omdømmebygging, estetikk og livet i - og mellom husene. Kultur og stedsutvikling handler både om gode steder å leve for dem som bor der, attraktive steder for folk som ønsker å besøke eller flytte til, og god infrastruktur for kulturutvikling i form av hus for både utvikling og utøving.

De fleste foredragene kan du finne ved å følge lenkene under. 

For mer generell informasjon:  

program    

presentasjon av foredragsholderne

Kulturplanlegger Lia Ghilardi var en av hovedforedragsholderne på konferansen. 

Artikkelen True to placeer  hentet fra magasinet Municipal World 

Innlegget Ambitious and Resourceful Cultural Planners fra en konferanse i Kent i England gir en god oversikt over utgangspunktet og innfallsvinklene i foredraget hennes.


Komponist og musiker Wolfgang Plagge


"Kunstnere har en egen evne og assosiasjonskraft til å kunne forstå andre mennesker"
(komponist Wolfgang Plagge)