Musikkens Venner Drammen har holdt årsmøte og blant annet valgt nytt styre.

Leder gjennom de to siste årene Monica Tomescu-Rhode ble gjenvalgt som leder av Musikkens venner.

Foreningens formål er å arrangere konserter, hovedsakelig med klassisk musikk. I Drammen har man i mange år konsentrert seg om opera-repertoaret, som fremføres i en kafé-setting. Børsens Festlokaler er en flott ramme om denne type konserter, og Drammen Handelskammer har generøst forært Børsen et kostbart flygel til bruk ved konsertene.

I mange år har Musikkens Venners konserter også vært en arena for dyktige elever ved Drammen Kulturskole. Disse har fått viktig trening i å opptre for publikum når de har åpnet konsertene våre, og MV setter stor pris på samarbeidet med Kulturskolen.

 

Musikkens Venner ønsker alle interesserte velkommen til konsertene!

Styreleder

Monica Tomescu-Rhode

        41 50 81 45          

      monicatomescurohde@gmail.com 

 

 

 

Kasserer

      Geir-Otto Nilsson

Styremedlem

Traute Ingvaldsen

traute.ingvaldsen@getmail.no

 

 

Styremedlem

Andjelka Jakovljevic, 
mobil 456 85 078

Styremedlem

Karin Eek-Iversen

karin.eek.iversen@icloud.com 

Varamedlem

 

 

 

Liv Evju, tlf 454 51 981

evjuliv@gmail.com

 

 

Web ansvarlig

 

 

Aage Norman Eilertsen

aagenorman1950@gmail.com

mobil 482 76 006 / +34 638 317 574

 Ta kontakt om du har kommentarer til hjemmesiden :-)

Revisor