Jenta på utsiden: en barne- og familieforestilling

Klassisk Lørdag - Opera-Café i Håndverkeren

Trio Vario fra Bærum:

     Julia Gusek, sopran

     Astrid Giæver Marvik, klarinett

     Monica Munkvold Døsen. klaver

«Jenta på utsiden»

I konsertforestillingen ”Jenta på utsiden” møter vi 3 ulike jenter i

utfordrende livssituasjoner. Først møter vi en samisk jente i Nord-Norge i

en variant av H. C. Andersens novelle ”Piken med svovelstikkene”.

Denne historien blir fulgt opp av en fortelling om ei jente som opplevde 2.

verdenskrig. Til slutt får vi innblikk i historien til ei jente som kommer fra

Syria til Norge i vår tid. Har de noe til felles? Hva kan vi gjøre når vi

møter mennesker i lignende situasjoner?

 

”Jenta på utsiden” er en litt annerledes barneforestilling der fortellinger

blandes med dramaturgi og spesialtilpasset, variert musikk på mange

ulike instrumenter. Forestillingen har som mål å vekke omtanke og engasjement for de

rundt oss. Ved å se menneskene i vår egen hverdag og å vise

medmenneskelighet, kan alle være med på å bidra til mindre ensomhet

og utenforskap. 

 

Om Trio Vario

Trio Vario er en klassisk utdannet trio med sang, klarinett og piano. I

tillegg spiller trioen bukkehorn, trekkspill og klokkespill som gir mange

klangmuligheter, åpner opp sjangrene og gir kjente verker en ny vri.

Musikkstilen deres spenner fra kjente klassiske verk, til folkemusikk og

nye komposisjoner. De tre musikerne har spilt sammen i flere år og

opptrådt for mange ulike publikumsgrupper, fra barn til eldre. Trioen liker

å utfordre den klassiske konsertformen ved å kombinere musikken med

fortelling, dramaturgi og visuelt uttrykk. Utenom triovirksomhet er alle tre

aktive i andre besetninger og som lærere i kulturskolen i Bærum.