Klassisk Lørdag - Årets talentkonsert på Fruene Haugestad

Bli med på å kåre prisvinnere av Musikkens Venner, Drammen´s priser. De er alle elever ved Drammen Kulturskoles Talentprogram.

- en Talentpris,

- to Inspirasjonspriser og

- Publikumsprisen.

Tidligere prisvinere underholder i pausen.

Tidligere talentprisvinnere - årstall ukjent