Klassisk lørdag - Opera-Café på Fruene Haugestad

Kongelige hits

Ensemblet Christian IV Consort. Mer info: http://www.christianivconsort.no 

Caroline Eidsten Dahl m.fl. Mer info: https://www.carolineeidstendahl.com