Opera-Café i Lierbyen

Stemninger i en førjulstid

Roar Engelberg, panføyte

Malgorzata M. Sundberg, harpe

Roar Engelberg

Roar Engelberg er fra Romedal i Hedmark og begynte å spille panfløyte allerede i 12 års alderen. Han utviklet seg snart til å bli landets ledende panfløytist. Som den første profesjonelle utøver i Skandinavia har han utviklet panfløyten til å bli et fullverdig soloinstrument. 

Han har opptrådt i en mengde musikalske sammenhenger og har holdt konserter med populær- og kammermusikk, tradisjonell panfløytemusikk fra Romania og Sør-Amerika, samt vært solist med en rekke symfoniorkestre.

I 1989 avsluttet han som den første i Vest-Europa soliststudiet på panfløyte ved Amsterdaamse Hoeghschoole für die Kunsten, hvor han fikk høyeste oppnåelige karakter.

Malgorzata M. Sundberg

ble født i Warszawa, i en familie med rike musikktradisjoner. Hun begynte sin musikalske utdanning i en alder av seks år ved Statens Grunnskole for Musikk i Warszawa.

Diplom for avsluttede høyere studier med magistertittel i musikkunst mottok hun ved Statens Høyere Musikkskole i Warszawa (nå Fryderyk Chopins Musikkuniversitet) ved Instrumentavdelingen med spesialisering solo-harpe.

Fra 1976 har hun bodd fast i Norge. Konsertvirksomhet med fremragende kunstnere - musikere, dirigenter, skuespillere og komponister har gjort det mulig for henne å presentere harpen ikke bare som et orkesterinstrument, men også som et virtuos-instrument. I årene 1986-2008 holdt hun konserter i duett og kammermusikkgrupper med fiolinistvirtuosen Piotr Janowski (1951-2008). Hun har spilt i Europa og på begge de amerikanske kontinentene.

Kunsten til den geniale harpevirtuosen Carlos Salzedo (1885-1961) har lenge fascinert henne. Grundige og mangeårige studier av den nyskapende utøvelsesteknikken til Carlos Salzedo kronet Malgorzata M. Sundberg med en doktoravhandling. Temaet for avhandlingen var: "Sonoristiske verdier i Carlos Salzedos verk og disses betydning for utøvende harpekunst".

Malgorzata M. Sundberg er den første og til nå den eneste polske og norske harpist som oppnådd tittelen Doktor i musikk innen kunstdisiplinen instrumentalfag. Doktorgraden tok hun ved Fryderyk Chopin Musikkuniversitet i Warszawa (2009).

Hun er en av få harpister som utøver monografiske harpekonserter med musikk av Carlos Salzedo og har blant sine kunstneriske prestasjoner en monografisk CD med innspilling av utelukkende originale stykker for soloharpe av denne geniale komponisten.

For tiden gir Malgorzata Milewska Sundberg konserter og beskjeftiger seg med didaktisk arbeid. Hun leder vitenskaplige seminarer ved høyere musikk-læresteder og universiteter. 

Malgorzata Milewska Sundbergs plateinnspillinger er et uttryk for hennes varierte repertoar: bl.a. Harpe solo, Duo Fiolin&Harpe, Norsk folkemusikk og swing/jazz musikk.