Årsberetning for 2013

1.   Styret

Styret har bestått av Eli-Marie Davidsen, leder, Lillian Eilertsen, kasserer, Liv Evju, sekretær, Runar Lund og Traute Ingvaldsen, styremedlemmer, Andjelka Jakovlevic og Linda Wolla, varamedlemmer. Leslie Adriaansen har vært revisor. På styremøtet 26.04 fordelte styret oppgavene seg imellom og opprettet et arbeidsutvalg (AU).

 

2.   Medlemmer.

Kassereren har utført et stort arbeid med å «vaske» medlemslistene og fjerne navn/adresser som ikke lenger var aktuelle. Ved årsskiftet hadde foreningen 219 aktive medlemmer. Fra nytt styre overtok i mars har antallet betalende medlemmer økt med 18 stk., og 50 personer er registrert med familiemedlemskap.

 

3.   Styret.

Det har vært holdt fire fulle styremøter. Dessuten har leder, kasserer og sekretær (AU) hatt to møter.

 

4.   Konsertvirksomhet.

Det har vært arrangert 9 ordinære konserter, alle i Børsens Selskapslokaler. I tillegg er det holdt en prosjektkonsert i Kulturskolens lokaler. Vi har fortsatt tradisjonen med å la elever fra Drammen kulturskole åpne konsertene, og ca 30 dyktige elever har vært i aksjon.

I beretningsåret har følgende kunstnere opptrådt:

Sopran: Andjelka Jakovlevic, Cecilie Rønning, Bente Eggum Johannessen, Cecilie Ødegården, Ioana Carmen Demit.

Mezzosopran: Marit Sehl, Hildegunn Coucheron, Ingeborg Soot, Kari Lise Høgseth. Tenor: Hallvar Djupvik, Petter W. Moen.

Baryton: Njål Sparbo, Florin Demit.

Klaver: Emma Rowena, Gunnar Sama, Dimitris Kostoupoulos, Kalle Kuusava. Ensembler: Herrer med høy C, Grieg Trio, Jutlandia Saxophone Quartet, Arctic Guitar Trio.

Akkompagnatør til alle kulturskoleelever har vært Galina Trintsoukova.  

Til sammen har konsertene hatt 755 betalende tilhørere.

 

5.   Økonomi.

MV har mottatt til sammen kr. 34.000 i støtte fra Drammen kommune. På grunnlag av en konsertplan for tidsrommet 14/09-13 til 28/11-15 har vi søkt om støtte fra Norsk Kulturråd. Der har vi fått tildelt kr. 10.000 for annet halvår 2013. Søknadsfristen var 1.mars, og det var ikke anledning til å søke støtte til konserter som allerede var avholdt. Rettelse på årsmøtet: MV har mottatt i alt 28.000 kr fra Kulturrådet.

Fordi MVDrammen har deltatt i KLASSISK Landsforbunds prosjekt Ung Arrangør, har vi mottatt til sammen kr. 20.000 i støtte derfra. Fem elever fra Drammen Kulturskole i alderen 11 til 18 år deltok i prosjektet, og deres arbeid resulterte i en konsert som ble avholdt i Kulturskolens sal 9. november. Prosjektleder var Eli-Marie Davidsen.

 

6.   Lokaler og utstyr.

I februar 2013 kunne MVDrammen innvie Næringslivsforeningens nye flygel. Dette har gitt oss et bedre omdømme som konsertarrangører, i og med at vi nå kan tilby utøverne et godt instrument. Lyche-fondet har gitt kr. 4.000 til innkjøp av to nye notestativer og en ekstra pianokrakk. Rettelse: Flygelet er innkjøpt av Drammens Handelskammer og gitt som gave til Drammens Næringslivsforening.

 

7.   Informasjon.

Høstens sesongprogram ble sendt ut 26. august. Programmet for våren 2014 ble forsinket av forskjellige grunner. Styret har lagt en ny plan for organiseringen av dette arbeidet og regner med at forsinkelser skal unngås i fremtiden.

Tidligere har publikum klaget over at artistene ikke har skriftlige program til konsertene, men satser på muntlig informasjon. Styret har gitt artistene beskjed om å levere skriftlig program i god tid, og det har fungert bra.

Hjemmesiden vedlikeholdes av Aage Norman Eilertsen.

 

8.   17.mai 2014.

Styret søkte om arrangøroppdraget for festforestillingen i Drammens Teater, men nådde ikke opp.

 

Drammen, 20. februar 2014

Eli-Marie Davidsen, Lillian Eilertsen, Liv Evju, Runar Lund, Traute Ingvaldsen, Andjelka Jakovlevic, Linda Wolla