Oppslag i Drammens tidende etter konserten 15. februar

Musikalske perler fra mange land

Geir Otto Nilson, gitar (Norge Musikkhøgskole)

Feelance, Atle Sønstebø, fløyte (St Hallvard Videregående skole)

Freelance Eli Yksnøy, sopran (Drammen kulturskole)

Elever fra Drammen Kulturskole

Eli Yksnøy

... har sin høyere sangutdanneles fra Griegakademiet i Bergen, hvor hun studerte sang hos Diana Sævig og Harald Bjørkøy. Hun har også pedagogisk utdannelse fra Barratt- Dues Musikkinstitutt i Oslo.

Eli har været solist med bl.a. Bergen Domkantori og Bergen Orieatoriekor, deltatt på Festspillene i Bergen en rekke ganger, bl.a med Boston Camerata og English National Opera. Hun har hatt egne konserter på bl.a. Troldhaugen og i Grieghallen.

Eli er medlem av vokalensemblet Spir, som bl.a har hatt konserter i England, Spania og Norge.

Eli er i dag ansatt som sangpedagog ved Drammen Kulturskole og Attic Dansestudio

Atle Sønstebø

Opprinnelig fra Kongsberg - nå bosatt i Lier.

Er utdannet  fløytist/fløytepedagog, etter studier med bl.a. Torkild Bye, Tom-Ottar Andreassen, Sissel Dørum, Ørnulf Guldbrandsen og Manuella Wiesler., ved Østlandets musikk-konservatorium i Oslo. Utekaminert i 1991 til høyeste karakter.

Som utøver oftest å høre i samklang med gitarist Geir-Otto Nilsson, da som «Duo Flutar».

Men også  i diverse andre solistiske eller kammermusikalske oppdrag.

Har gjennom hele yrkeskarrieren viet mye tid til gjerningen som dirigent og fløytepedagog. Er for tiden ansatt som fløyte og hørelære-pedagog ved musikklinjen på St. Hallvard vg. skole og Drammen kulturskole. Samt engasjementer som Dirigent.

Geir-Otto Nilsson

Diplomeksamen i gitar fra Norges Musikkhøgskole.

Fast ansatt som universitetslektor i gitar ved Norges Musikkhøgskole og ved Drammen Kulturskole.

Nilsson har en utstrakt musikalsk virksomhet å vise til. En mengde soloopptredener, solist med kor og orkester, utstrakt virksomhet i radio og TV samt LP og CD–utgivelser. Har arbeidet en mengde sammen med sang, fløyte, cello etc.

Nilsson har, sammen med Sven Lundestad I "Den Norske Gitarduo", hatt en mengde konserter i inn- og utland. Høydepunktet i duoens karriere var Debutkonserten i Wigmore hall i London der kritikkene var over all forventning.