Musikkens Venner Drammen

Styrets beretning for 2008  

 

Musikkens Venner Drammen har også i 2008 hatt et meget aktivt år.  Medlemstallet har økt og vi hadde ved årsskiftet 382 medlemmer. 

Vi har sendt ut informasjon til alle medlemmer om programmet to ganger, en utsending for vår-programmet og en for høstprogrammet. Medlemmer som har tilgang til internett kan lett finne frem til Musikkens Venner Drammen ved å søke seg inn på nettet direkte til vår hjemmesidewww.mvdrammen.no . I løpet av 2008  fikk vi et nytt publiseringsverktøy for hjemmesiden. Samtidig ble sidene også lagt om.

Økonomi

Vi har ikke hatt store underskudd i forbindelse med gjennomføringen av Operacaféene men har klart å gjennomføre mange tiltak med de midlene vi fikk av Drammen kommune, Lydia og Harald Lyches Fond, medlemsinntekter og sponsorinntekter. Våre Operacaféer er nå meget godt innarbeidet og trekker et stort antall publikum hver gang.  Vi har for året 2008 søkt Drammen kommune om støtte til driften og til alle arrangementene. Kommunen ser at vi har vært svært aktive og er positive til det vi gjør. Vi fikk også gjennomført 17. mai forestillingen for Drammen kommune, med et underskudd på bare kr. 1.800,- som kommunen hadde stilt underskuddsgaranti for. Forestillingen kostet over 95 000 kroner.

Styrets sammensetning

Styret i Musikkens Venner Drammen har i 2008 bestått av:

Grethe Rojahn, leder

Mette Lindberg, nestleder

Gro Elin Lund, sekretær

Leslie A. Adriaansen, kasserer

Traute Ingvaldsen, styremedlem

Runar Lund, styremedlem

Wenche Elisabeth Dahlby, varamedlem

Arne Paulsen, varamedlem

Vidar Grønli, informasjonsansvarlig/web-redaktør

Gunnar Sama, musikk konsulent

Arne Bøe, revisor

 

Valgkomité har bestått av Solveig Skar (leder), Per Brudevoll,  Sigridur Wilhelmsen, og Lise Lislegaard.

 

Styrets arbeid

Styret har gjennomført fire styremøter, to i Børsen,  et hos Grethe Rojahn, et hos Gro Elin og Runar Lund og et julemøte hos Mette Lindberg. Ukentlige telefonkonferanser med flere av styremedlemmene er svært nødvendig i perioder med mye arbeid. Styret har samarbeidet veldig godt og alle har hatt faste arbeidsoppgaver som har blitt utført på en profesjonell og løsningsorientert måte.

Styret har arbeidet med søknader om støtte gjennom hele året og sendt ut brev til sponsorene om sponsormidler. Arbeidsoppgavene har økt i omfang fordi også medlemsantall har økt.

Musikkens Venners Landsforening

Leder Grethe Rojahn  deltok på fagkonferansen i Bergen i oktober. Kasserer, leder og Sigridur Wilhelmsen deltok på årets Landsmøte i Flekkefjord i juni. Grethe Rojahn har blitt valgt inn i Musikkens Venners Landsforening som styremedlem. Første styremøte var i september.

Arrangement

Foreningen har stått for 12 konserter/arrangement, fire samarbeidskonserter/arrangement i løpet av 2008 i samarbeidet med Musikkens Venner i Sande omkring Sande-gallaen. Unge talenters konsert i samarbeid med BUSO v/ Thode Fagelund og adventkonserten i samarbeid med Drammens Byorkester. 19. april arrangerte vi en stor Grand Opera Café i Drammens Teater og vi måtte på kort tid overta 17. mai arrangementet for Drammen kommune i teateret. Foruten våre populære Opera-Caféer, har  vi i 2008 hatt den tradisjonelle konserten for klaverstudentene fra Norges Musikkhøgskole i samarbeid med Jorun Marie Bratlie, vi har hatt operaball i Børsen og fyldig omtale av arrangementene finnes på foreningens hjemmesider, www.mvdrammen.no .

Solister

Følgende solister og akkompagnatører deltok på våre arrangement i 2008:

Cecilie Schilling,

Cecilie Rønning,

Jan Kristian Hverven,

Ole Bolås,

Knut Harald Sommerfeldt,

Klaverstudentene med leder Jorunn Marie Bratlie,

Helene Haarr,

Roald Haarr,

Beth Elin Byberg,

Mads Wighus,

Hildegunn Pettersen,

Kristina Grova Lystad,

Torunn Buarøy,

Linn Ellise Hovland,

Mirjam Helene Kringen,

Charlotte Thingelstad,

Trond Gudevold,

Mariann Fjeld Olsen,

Henrik Engelsviken,

Mari Eriksmoen,

Boris Schäfer,

Per Vollestad

Drammens Mannskor,

Gudmund Nese,

Henriette Rojahn,

Bente Eggum Johannessen,

Rolf Nykmark,

Ragnhild Groven,

Birgitte Elfving,

Ole Strøm,

Lindita Ottarsson,

Ane Kristine Ødegaard,

Irene Strøm,

Helge Evju,

Kjerstin Løvdal,

Ragnhild K. Motzfeldt,

Kari Lise Høgseth,

Anne Kulberg 

Våre arrangementssteder

De fleste arrangementene har blitt holdt i Børsens Selskapslokaler, men vi var i 2008 også i Frimurerlogen, Drammens Teater og på Union Scene.

Samarbeid i 2008

Vi vil også takke våre samarbeidspartnere; Drammen kommune - Kultur og Fritid, Norges Musikkhøgskole, Frimurerlogens og Børsens selskapslokaler, våre sponsorer, alle våre kjære og flotte utøvere over det ganske land og spesielt våre lokale krefter, Drammens Byorkester, Drammens Tidende, NRK Buskerud, Union Scene og Drammens Teater og Kulturhus. en spesiell takk til Drammen kommunes v/ Tore Opdal Hansen og 17 mai-komiteen som viste oss den tillit og ga oss ansvar for 17.mai arrangementet i Drammens Teater 2008. Vi vil også rette en spesiell takk til Paul Brunner og Tinas Blomster som alltid på en generøs måte gir oss de blomstene vi trenger til alle våre konserter for å glede våre utøvere og publikum.

En stor takk til  alle våre trofaste medlemmer, alle nye medlemmer som er kommet til det siste året og vårt fantastiske publikum.

 

Drammen, 6.mars 2009