Musikkens Venner Drammen

Styrets beretning for 2009

   

Musikkens Venner Drammen har også i 2009 hatt et meget aktivt år.  Medlemstallet har økt og vi hadde ved årsskiftet 382 medlemmer inkludert familiemedlemmer.

 

Vi har sendt ut informasjon til alle medlemmer om programmet, en utsending for vår-programmet og en for høstprogrammet. Medlemmer som har tilgang til internett kan lett finne frem til Musikkens Venner Drammen ved å søke seg inn på nettet direkte til vår hjemmeside www.mvdrammen.no .

 

Økonomi

Vi har ikke hatt store underskudd i forbindelse med gjennomføringen av Operacaféene, takket være de midlene vi fikk av Drammen kommune, medlemsinntekter og sponsorinntekter. Lydia og Harald Lyches Fond ble ikke utdelt i 2009. Våre Operacaféer er nå meget godt innarbeidet og trekker et stort antall publikum hver gang. Vi har for året 2010 søkt Drammen kommune om støtte til driften og til alle arrangementene.

 

Styrets sammensetning

Styret i Musikkens Venner Drammen har i 2009 bestått av:

 

Grethe Rojahn                       Leder

Mette Lindberg                      Nestleder

Gro Elin Lund                        Sekretær

Leslie A. Adriaansen             Kasserer

Traute Ingvaldsen                  Styremedlem

Runar Lund                            Styremedlem

Wenche Elisabeth Dahlby     Varamedlem

Arne Paulsen                         Varamedlem

Vidar Grønli                          Informasjonsansvarlig / web-redaktør

Arne Bøe                               Revisor

 

Valgkomité har bestått av Solveig Skar (leder), Per Brudevoll,  Sigridur Wilhelmsen, og Lise Lislegaard.

 

Styrets arbeid

Styret har gjennomført fem styremøter, og et årsmøte, ukentlige telefonkonferanser med flere av styremedlemmene er svært nødvendig i perioder med mye arbeid. Styret har samarbeidet veldig godt og alle har hatt faste arbeidsoppgaver som har blitt utført på en profesjonell og løsningsorientert måte.

Styret har arbeidet med søknader om støtte gjennom hele året og sendt ut brev til sponsorene om sponsormidler. Arbeidsoppgavene har økt i omfang fordi også medlemsantall har økt.

 

Musikkens Venners Landsforening

Leder Grethe Rojahn  deltok på fagkonferansen i Bergen i oktober. Hun er også styremedlem i Musikkens Venners landsforening.

Arrangement

Foreningen har stått for 11 konserter/arrangement, 1 konsert ble avlyst på grunn av sykdom tre samarbeidskonserter/arrangement i løpet av 2009 i samarbeidet med Drammen Byorkester og Buso. Vi hadde også i 2009 ansvaret for festforestillingen i Drammens Teater 17. mai.  Foruten våre populære Opera-Caféer, hadde vi også i 2009 operaball i Børsen. Omtale av arrangementene finnes på foreningens hjemmeside, www.mvdrammen.no .

Solister

Følgende solister og akkompagnatører deltok på våre Opera-Caféer i 2009:

Cecilie Schilling, Cecilie Rønning, Jan Kristian Hverven, Ole Bolås, Knut Harald Sommerfeldt, Helene Haarr, Roald Haarr, Beth Elin Byberg, Halvor Kjerkreit, Rakel Fuller,

Boris Schäfer, Ole Strøm Grøtjordet, Lindita Ottarsson, Irene Strøm Grøtjordet, Unnur Astrid Wilhelmsen, Gerhard Loeffler, Nada El Badry, Vibeke Næsvold,

Torhild Fimreite, Nora Kruse Ludvigsen, Dag Arnesens trio, Kjell Magnus Sandve, Anne Felberg, Inger Lise Walseth Kraft, Frank Gunnar Gansmo, Kristian Hernes, Anna Jonsdottir, Eir Inderhaug, Joachim Kjelsaas Kweretzinski, Gunda Marie Bruce, Hege Høgsæter, Trond Hallstein Moe. Vladimir Stoyanov og Elzbieta Nawrocka.

Våre arrangementssteder

De fleste arrangementene har blitt holdt i Børsens Selskapslokaler, men vi var i 2009 også på Union Scene og i Drammens Teater.

   

Drammen, 15.februar 2010