Årsmøtet 2012

Musikkens Venner Drammen -  Styrets beretning for 2011

Musikkens Venner Drammen har igjen hatt et meget aktivt år. Medlemstallet har holt seg ganske konstant de siste årene på 350 medlemmer.

Vi har sendt ut informasjon til alle medlemmer om programmet, en utsending for vår-programmet og en for høstprogrammet. Medlemmer som har tilgang til internett kan lett finne frem til Musikkens Venner Drammen ved å søke seg inn på nettet direkte til vår hjemmeside www.mv-drammen.org 

 

Økonomi

Vi har ikke hatt store underskudd i forbindelse med gjennomføringen av Opera-Caféene, takket være de midler vi får av Drammen kommune, medlemsinntekter og sponsorinntekter.  Våre Opera-Caféer er meget godt innarbeidet og trekker et stort antall publikum hver gang. Vi har for året 2012 søkt Drammen kommune om støtte til driften og til alle arrangementene og underskudsgaranti for en sommer-operacafe i Drammens Teater under Landsmøtet, denne konserten søker vi også om midler fra Norsk Kulturråd.

 

STYRET OG TILLITSVALGTE FRA  2/3-2011 TIL 29/2-2012:

Leder:                          Grethe Rojahn                                     

Sekretær:                     Gro-Elin Lund                                                 

Kasserer:                     Leslie Adriaansen                                            

Styremedlem 1:            Mette Lindberg                                    

StyremedIem 2:            Traute Ingvaldsen                                            

 

Vara 1:                         Runar Lund                                                     

Vara 2:                         Wenche Elisabeth DahIby                                

 

Andre tillitsvalgte:

Revisor:                        Arne Bøe                                                        

 

Valgkomite:                   

Solveig Skar, formann, 

Sigridur Wilhelmsen

Per BrudevolI    

 

Zoja Sperstad, webansvarlig

 

Styret fordelte hovedoppgavene slik: 

Grethe Rojahn (leder)

Mette Lindberg (nestleder)

Gro Elin Lund (sekretær)

Leslie A. Adriaansen (kasserer)

Traute Ingvaldsen                    

Runar Lund                             

Wenche Elisabeth Dahlby                    

Arne Bøe (revisor)

 

Styrets arbeid

Styret har gjennomført fem styremøter, og et årsmøte, 2 dugnadsmøter, ukentlige telefonkonferanser med flere av styremedlemmene er svært nødvendig i perioder med mye arbeid. Styret har samarbeidet veldig godt og alle har hatt faste arbeidsoppgaver som har blitt utført på en profesjonell og løsningsorientert måte.

Styret har arbeidet med søknader om støtte gjennom hele året og sendt ut brev til sponsorene om sponsormidler.  

Musikkens Venners Landsforening

Leder Grethe Rojahn, kasserer Leslie Adriaansen og Zoja Sperstad deltok på Musikkens Venners Landsforbunds fagkonferanse i Kristiansand. Grethe Rojahn er også styremedlem i Musikkens Venners Landsforening.

Bortgang

Tidligere leder og stifter av Musikkens Venner Drammen Terje Fredriksen døde 26.september. Musikkens Venner ved leder og kasserer, deltok i hans begravelse i Misjonskirken 3 oktober. Flere av våre medlemmer var også til stede. Leder la på krans og mintes Terje Fredriksens mangeårige innsats for kulturlivet i Drammen.

Arrangement

Foreningen har stått for 11 konserter/arrangement, 1 konsert ble avlyst på grunn av sykdom, men i løpet av 3 dager fikk vi tre sangere fra Operaen i Oslo og en pianist til å steppe inn. De leverte en fantastisk konsert.

Musikkens Venner har samarbeidet med kulturskolen i Drammen, og mange av kulturskolens talenter har åpnet våre operacafeer med flotte musikalske perler.

2 samarbeidskonserter/arrangement i løpet av 2011 i samarbeidet med Drammen Byorkester og Buso. Vi hadde også i 2011 ansvaret for festforestillingen i Drammens Teater 17. mai, Konferansier var Hans Arne Odde og Heidi Elisabeth Odde. Omtale av arrangementene finnes på foreningens hjemmeside,  www.mv-drammen.org

 

Solister

Følgende solister og akkompagnatører deltok på våre operacaféer i 2011:

Operakoret med solister,Mariann Fjeld Olsen sopran, Espen Langvik baryton,

Boris Schäffer pianist, Toril Carlsen sopran, Kjell Magnus Sandve baryton, Tore Dingstad Klaver Florin og Leonna Demit , Gunnar Sama pianist, Helge Evju, konferansier og pianist, Kjerstin Løvdal sopran, Ragnhild Motzfeldt sopran, Kari Lise Høgseth mezzosopran, Espen Langvik baryton.

Carmine Orsini tenor, direkte fra Italia, Unnur Astrid Wilhelmsen sopran,   Adele Veronica Halten Harpe, Åsa Nordgren sopran, Emma Runegård pianist, Natanael Uifalean bass, Kalle Kuusava pianist, Halvard Djupvik tenor, Ernst Simon Glaser cello, Eli Kristin Hanssveen sopran.

Fra Kulturskolen: Anna Ryvænge, gitar, Julie Davidsen fløyte,Duo Nocturne og Acva kvartetten Aina Davidsen sopransaxofon, Veronica Stubberud altsaxofon, Julie Gjuv tenorsaxofon og Mina Randjelovic barytonsaxofon, og Galina Trintsoukova piano.

Våre arrangementssteder

De fleste arrangementene har blitt holdt i Børsens Selskapslokaler, men vi har i 2011 også hatt en Opera Cafe i Drammens Teaters Foajé.

Vi takker alle som bidrar til vårt frivillige arbeidet og en takk til sponsorene for midler og blomster fra Solstad Gartneri, til våre arrangement.

 Drammen, 29 februar 2012